• Gull

  Bronsemerkeprøven bestått
  NJV-20
  N UCH
  God på gjeting
  Årets KUR hund nr 2, 2020
  Årets Pumi nr 2, 2020

 • Azzi- Dolly

  N UCH
  God på gjeting

 • Mattis

  Bronsemerkeprøven bestått
  N UCH
  Årets KUR hund 2019
  Årets Pumi 2019
  Årets KUR hund 2020
  Årets pumi 2020

 • Mirka

  Bronsemerkeprøven bestått
  N UCH

 • Bizz

  Bronsemerkeprøven bestått

 • Kiee

  Bronsemerkeprøven bestått
  N UCH
  Instinkttest på sau bestått

 • Guienness

  Bronsemerkeprøven bestått ^
  NJV-14
  NORDJV-14
  N UCH
  Instinkttest på sau bestått

 • Essi

  Bronsemerkeprøven bestått
  N UCH
  Instinkttest på sau bestått